دانلود رایگان

دانلود رایگان دمو نرم افزار فروش اقساطی هاویژن

با استفاده از این نرم افزار و بدون داشتن هیچ تخصصی به راحتی می توانید تمامی امورات مربوط به فروش اقساطی خود را مدیریت کنید.  مشاهده مطالب و فیلم های آموزشی و تصاویر نرم افزار 

دانلود رایگان

 

 نرم افزار فروش اقساطی برای مدیریت دقیق و آسان قراردادهای فروش اقساطی طراحی شده است. با استفاده از این نرم افزار به راحتی و بدون هیچ تخصصی می توانید قراردادهای فروش اقساطی با انواع شرایط اقساطی را ثبت و مدیریت کنید. اقساط دریافتی را ثبت کنید و وضعیت هر قرارداد و اقساط آن را بررسی کنید. انواع گزارشات پیش بینی شده است تا در هر لحظه بتوانید گزارشات متنوعی از وضعیت قراردادها را داشته باشید.  

دانلود دمو نرم افزار فروش اقساطی هاویژن

تصاویر و آموزش ویدئویی و تصویری نرم افزار

سفارش پستی نرم افزار فروش اقساطی هاویژن

 

امکانات نرم افزار فروش اقساطی هاویژن در یک نگاه

  • فروش اقساطی با انواع شرایط و تعیین درصد بهره ، درصد کارمزد ، شرایط اقساط ، جریمه دیرکرد ، فاصله اقساط و غیره
  • پرداخت بخشی بصورت نقدی و بخشی بصورت اقساطی ، امکان پرداخت نقدی بصورت چک و حواله
  • قابلیت تقسیط کارمزد در اقساط
  • تغییر دستی مبلغ و تاریخ هر قسط
  • امکان تعریف چک برای هر قسط بطور جداگانه
  • تعریف ضامن و ضمانت تا سه مورد بهمراه ثبت اطلاعات ضمانت (چک ، سفته ، طلا و غیره)
  • آلارم دیرکرد اقساط و محاسبه جریمه و تعداد روز دیرکرد و ارسال پیامک
  • عودت ضمانت ها و همچنین تغییر ضمانت های یک قرارداد فروش اقساطی بهمراه چاپ رسید عودت ضمانت
  • گزارش کامل ضمانت های موجود و عودت شده
  • جستجوی سریع فروش های اقساطی بر اساس فیلدهای مختلف (مشتری ، تاریخ و غیره)
  • چاپ خودکار قرارداد فروش اقساطی و چاپ دفترچه اقساط 
  • صفحه نمایش وضعیت قرارداد فروش اقساطی (نمایش اطلاعات و مبالغ و مانده و ضمانت ها بهمراه تمام پرداخت های آن قرارداد با جزئیات و نمایش تمامی اقساط و وضعیت هر قسط)
  • ثبت آسان قسط ها با امکان ثبت جریمه دیرکرد و چاپ رسید، ثبت قسط با مبلغ کمتر یا بیشتر و نمایش مانده در قسط بعدی
  • ثبت دسته جمعی اقساط
  • ارسال پیامک هنگام ثبت قسط با فرمت و متن دلخواه و از پیش تعیین شده
  • تسویه زودهنگام و امکان تخفیف سود اقساط باقی به دلیل تسویه زودهنگام اقساط
  • گزارش جامع قراردادهای فروش اقساطی با انواع فیلتر و جستجو مانند تاریخ ، مانده ، مشتری ، گروه و غیره
  • گزارش اقساط مانده ، پرداخت شده و عقب افتاده با فیلتر تاریخ ، مشتری و قرارداد و غیره
  • گزارش سود قراردادها 
  • گزارش کارمزد قراردادها
  • گزارش جریمه های دیرکرد اقساط دریافتی
  • گزارش قراردادها به تفکیک ماه
  • گزارشات حسابداری (ترازنامه ، معین بانکی ، معین مشتریان ، معین صندوق ، بدهکاران ، بستانکاران ، پرداخت ها ، دریافت ها و  غیره)
  • صفحه جستجو و مدیریت و ویرایش اسناد حسابداری برای حسابدارها
  • صفحه مدیریت چک ها با امکان ثبت وصول ، برگشت و غیره بهمراه گزارش چک ها و چاپ چک 
  • بخش هزینه و درآمد و انواع گزارشات هزینه و درآمد
  • امکان ارسال پیامک در اکثر گزارشات به مشتریان نتیجه گزارشات
  • تعریف کاربران مختلف با سطوح دسترسی مختلف
  • پشتیبانگیری خودکار و دستی

 

امکانات نرم افزار فروش اقساطی

اطلاعات مشتریان، بانک ها ، انواع قراردادها و سرفصل های حسابداری

  • تعریف و مدیریت تعداد نامحدود مشتریان و طرف حساب ها و مانده اولیه آنها
  • امکان گروه بندی مشتریان و طرف حساب ها
  • ثبت اطلاعات جامع از مشتریان و طرف حساب ها
  • تعیین سطح تخفیف فروش برای هر گروه از مشتریان
  • ثبت حساب های بانکی به هر تعداد و موجودی اولیه
  • ثبت و مدیریت هر تعداد صندوق (حسابداری خودکار جداگانه هر صندوق)
  • تعریف انواع سرفصل های هزینه و درآمد بصورت طبقه بندی شده و انواع قراردادها
  • استفاده از نرم افزار تحت شبکه بر روی هر تعداد کامپیوتر بطور همزمان

     نرم افزار فروش اقساطی هاویژن امکان تعریف تعداد نامحدود مشتری را فراهم می کند. همچنین امکان ذخیره اطلاعات مختلف مشتریان (مانند نام و نام خانوادگی ، کد ملی و شماره شناسنامه، موبایل و شماره های تماس دیگر و غیره) در نرم افزار وجود دارد. در تعریف مشتری می توانید میزان بدهکاری یا بستانکاری اولیه وی را ثبت کنید (که در سند افتتاحیه اعمال می شود). همچنین به راحتی می توانید حساب های بانکی، سرفصل های هزینه و درآمد و انواع قراردادها را ثبت کنید و در عملیات های مالی مختلف از آنها استفاده کنید. (مانند پرداخت ها / دریافت ها / انتقال پول / حواله / ثبت هزینه و درآمد و غیره).  همچنین می توانید به هر تعداد حساب بانکی و صندوق تعریف کنید. نرم افزار ، حسابداری مربوط به حساب های بانکی و صندوق ها را بصورت جداگانه و خودکار انجام می دهد.

    نرم افزار فروش اقساطی هاویژن قابل استفاده تحت شبکه بر روی چندین کامپیوتر است. می توانید بطور همزمان بر روی دهها کامپیوتر استفاده کنید.

 

فروش اقساطی و ثبت دقیق اقساط

  • ثبت قرارداد فروش اقساطی با سه فرمول سود ثابت ماهانه (روش بازاری) ، فرمول شرکت های خصوصی، دولتی و سود کل
  • تعیین دلخواه انواع پارامترهای روش اقساطی مانند تعداد اقساط و تعیین دوره های پرداخت ، درصد سود و کارمزد و غیره
  • چاپ قرارداد فروش اقساطی با امکان تغییر متن قرارداد
  • چاپ دفترچه اقساط
  • فروش اقساطی بصورت کارمزدی یا سود با شرایط متنوع برای انواع نیازها
  • تعیین ضامن با شرایط مختلف و ثبت اسناد آنها (چک ، سفته ، طلا و غیره و اطلاعات ضمانت ها) تا سه ضامن با امکان مسدودسازی
  • ثبت عودت ضمانت ها و چاپ رسید عودت برای امضاء
  • گزارش ضمانت های موجود و عودت شده و ارزش آنها
  • صفحه ثبت دریافت اقساط و سیستم ثبت دقیق و آسان با امکان اعمال جریمه دیرکرد و ارسال پیامک
  • ثبت اقساط بصورت دسته جمعی
  • امکان ثبت هر مبلغ برای اقساط (کمتر یا بیشتر از مبلغ قسط) و نمایش مانده در قسط بعدی
  • صفحه نمایش وضعیت و تمامی جزئیات یک قرارداد بهمراه تمامی اقساط پرداختی و باقی و وضعیت هر قسط با امکان چاپ وضعیت قرارداد
  • محاسبه دیرکرد اقساط و جریمه آنها و امکان ثبت جریمه دیرکرد
  • تسویه زودهنگام و محاسبه و کسر خودکار سود اقساط باقی
  • جستجوی سریع قراردادها با انواع فیلترها (نمایش قراردادهای یک مشتری خاص یا یک گروه از قراردادها یا قراردادهای محدوده تاریخ خاص)
  • صدور خودکار اسناد حسابداری فروش اقساطی و دریافت اقساط

    به منظور پوشش نیازهای مختلف فروشگاه ها و شرکت ها در انجام انواع فروش های اقساطی با شرایط مختلف، سیستمی منطعف طراحی شده است که بتوانید فروش با و یا بدون سود / کارمزد تعریف کنید. همچنین جریمه دیرکرد نیز تعریف می کنید که نرم افزار جریمه دیرکرد اقساط را بطور خودکار محاسبه و در صورت تایید مبلغ دلخواه را لحاظ می کند. امکان گروه بندی قراردادها و تعیین دوره پرداخت اقساط ، انتخاب نوع قرارداد ، تعیین تاریخ شروع اقساط ، تعداد اقساط ، ثبت ضامن ها و اسناد آنها تا سه ضامن ، پیش پرداخت و دریافت چک و غیره وجود دارد

   در نرم افزار فروش اقساطی هاویژن صفحه ثبت اقساط قراردادهای فروش اقساطی بگونه ای طراحی شده است ک بتوانید به راحتی اقساط را سریع  ثبت کنید. امکان ثبت تسویه زود هنگام تمام اقساط و کسر سود اقساط زود تسویه شده وجود دارد. همچنین می توانید هر مبلغی برای قسط (کمتر یا بیشتر) ثبت کنید که در قسط بعدی مانده نمایش داده می شود. نرم افزار بطور خودکار اسناد حسابداری را تولید و ذخیره می کند. درصورت بروز هر گونه اشتباه می توانید اسناد را ویرایش کنید و یا حتی سندی را حذف کنید. نرم افزار به دقت اسناد را بررسی کرده و از بروز هر گونه اشتباه جلوگیری می کند (اسناد مرتبط را مدیریت می کند). امکان ثبت دریافت مبلغ اقساط به هر یک از صندوق ها یا به یک حساب بانکی خاص و یا بصورت چک وجود دارد که اسناد حسابداری بطور خودکار متناسب با آن تولید می شوند.

   با انتخاب یک قرارداد فروش اقساطی می توانید صفحه ویژه آن را باز کرده و تمامی اطلاعات آن را بهمراه جزئیات اقساط آن و پرداخت های انجام شده برای آن مشاهده و مدیریت کنید. در این صفحه ضمانت های قرارداد نیز با جزئیات نمایش داده می شود که می توانید ضمانت ها را تغییر دهید و یا عودت هر یک را ثبت و چاپ کنید.

    نرم افزار فروش اقساطی امکان جستجوی سریع و دقیق قراردادها را با انواع فیلترها فراهم می کند. می توانید تمامی قراردادهای مربوط به یک فرد را ببینید و یا قراردادهای مربوط به یک محدوده تاریخ دلخواه را بررسی کنید. همچنین امکان نمایش قراردادهای گروه دلخواه وجود دارد.

 

انواع گزارشات

  • گزارشات مختلف قرارداد ها و اقساط پرداختی ، اقساط عقب افتاده ، سود قراردادها ، جریمه های دیرکرد اقساط ، ضمانت ها
  • گزارشات مختلف درآمدها و هزینه ها / سود و زیان فروشگاه یا شرکت
  • گزارشات مختلف دریافت ها و پرداخت ها / بدهکاران و بستانکاران
  • گزارشات مختلف تراکنش های صندوق ها به تفکیک و حساب های بانکی
  • گزارشات مختلف و کاملا جامع حسابداری (ترازنامه، اسناد معین صندوق ، بانک و مشتریان ، صورت وضعیت دفتری و غیره)
     یکی از توانمندی های بالای نرم افزار فروش اقساطی هاویژن در گزارشات بسیار متنوع و دقیق آن است. تقریبا هر نوع گزارش ممکن و مورد نیاز در نرم افزار تعبیه شده است و برای هر نوع گزارش انواع مختلفی از فیلتر های مورد نیاز قرار داده شده است. امکان فیلتر تاریخ و یا بر اساس نوع و یا مشتری خاص، قرارداد خاص، محدوده مبلغ خاص و غیره وجود دارد. سرعت گزارشگیری بسیار بالا است. در اکثر قراردادها امکان چاپ ، ارسال به اکسل و ارسال پیامک وجود دارد.  با توجه به نیازهای مختلف فروشگاه ها و شرکت ها، گزارشات مختلفی قرار داده شده است تا تمامی زوایای کار را پوشش دهد:
 
گزارشات قراردادهای فروش اقساطی
   گزارش قرارداد های اقساطی پرداخت شده به کل مشتریان و یا یک مشتری خاص با قابلیت محدودسازی به یک بازه تاریخ دلخواه و انواع فیلتر بهمراه  امکان چاپ قرارداد دلخواه ، چاپ دفترچه اقساط و غیره
  • گزارش سررسید اقساط یک قرارداد
  • گزارش وضعیت یک قرارداد واقساط آن
  • گزارش مبالغ اقساط پرداخت شده یک قرارداد
  • گزارش قرارداد های تسویه شده در بازه تاریخ دلخواه
  • گزارش قرارداد ها به تفکیک ماه و مشتریان
  • گزارش اقساط عقب افتاده قرارداد ها
  • گزارش جریمه های دیرکرد
  • گزارش مانده مشتریان
  • گزارش سود قراردادها
  • گزارش گردش حساب مشتریان
  • گزارش قراردادهای وصول شده
  • گزارش ضمانت ها (عودت شده و موجود) بهمراه اطلاعات و ارزش آنها

 

گزارشات درآمد و هزینه
  • گزارش درآمدها و هزینه ها در بازه تاریخ دلخواه
  • گزارش روزانه و ماهانه درآمدها و هزینه ها
  • گزارش سالانه درآمدها و هزینه ها
  • گزارش درآمدها و هزینه ها به تفکیک سرفصل های حسابداری هزینه و درآمد
  • گزارش درآمد حاصل از کارمزد قرارداد ها در بازه تاریخ دلخواه
  • گزارش درآمد حاصل از بهره قرارداد در بازه تاریخ دلخواه
  • گزارش درآمد حاصل از جریمه دیرکرد اقساط در بازه تاریخ خاص
گزارشات حسابداری
  • گزارش اسناد حسابداری بصورت مرکب با امکان ویرایش و حذف اسناد
  • گزارش ترازنامه
  • گزارش صورت وضعیت دفتری
  • گزارش معین صندوق ها
  • گزارش معین مشتریان
  • گزارش گردش بانکی
  • گزارش تراز آزمایشی
  • گزارش حواله ها
  • گزارش چک ها

سایر گزارشات صندوق ها، بانک ها و عملیات های مالی
  • گزارش دریافت ها و پرداخت ها
  • گزارش واریزی ها توسط مشتریان در بازه تاریخ دلخواه
  • گزارش موجودی و گردش صندوق ها
  • گزارش کارمزد، بهره قراردادها، جریمه و عملیات های مالی مختلف در بازه تاریخ دلخواه
  • گزارش عملکرد کاربران در نرم افزار
 
 
خرید و فروش نقدی
  • ثبت خریدها و فروش های نقدی با انواع شرایط پرداختی (نقدی/چک/حواله)
  • جستجوی سریع و پیشرفته خریدها و فروش ها با انواع فیلترها
  • گزارش جامع خرید و فروش با انواع فیلترها محدوده تاریخ / طرف حساب و غیره
  • گزارش تمامی خریدها و فروش های یک فرد دلخواه با انوع فیلترها

   نرم افزار فروش اقساطی هاویژن امکان ثبت انواع خرید و فروش نقدی را فراهم می کند. اسناد حسابداری خرید و فروش بطور خودکار تولید می شود. نرم افزار امکان جستجوی سریع خرید و فروش را بهمراه انواع فیلتر فراهم می کند. همچنین می توانید هر خرید و یا فروش را ویرایش و یا حذف کنید.  نرم افزار هاویژن گزارشات کاملی از خریدها و فروش ها را ارائه می دهد برای تمامی گزارشات انواع فیلترها و جستجوها قرار داده شده است. در هر گزارش امکان چاپ ، ارسال به اکسل و ارسال پیامک وجود دارد. برای هر مورد امکان مشاهده سند مرکب حسابداری تنها با یک کلیک وجود دارد.

در این قسمت امکان تعریف کالاها و ثبت فاکتور و انبارداری وجود ندارد برای این منظور می توانید ماژول خرید و فروش و انبارداری را نیز خریداری و فعال کنید.

 
   
هزینه ها و درآمدها
  • تعریف انواع سرفصل های هزینه و درآمد
  • تعریف گروه های مختلف سرفصل های هزینه و درآمد بصورت سلسله مراتبی (زیرمجموعه)
  • ثبت درآمدها و هزینه ها با انواع شرایط پرداخت (صندوق ها/حواله بانکی/کارتخوان/چک)
  • گزارشات ریز درآمدها و هزینه ها با انواع فیلتر تاریخ و طرف حساب و غیره
  • گزارشات درآمدها و هزینه ها به تفکیک سرفصل ها
  • گزارشات درآمدها و هزینه ها به تفکیک گروه سرفصل
  • گزارشات درآمدها و هزینه ها به تفکیک روز ، ماه و سال
  • جستجوی سریع هزینه ها و درآمدها با انواع فیلتر

    نرم افزار فروش اقساطی هاویژن امکان ثبت انواع هزینه ها و درآمدها با انواع سرفصل های حسابداری را فراهم می کند. نرم افزار برای هر مورد بطور خودکار سند لازم را تولید و ثبت می‌کند. بخشی برای تعریف سرفصل های هزینه ها و درآمدها طراحی شده است که می توانید انواع سرفصل های مورد نیاز خود را بصورت گروه بندی شده در آن تعریف کنید. سپس به راحتی می توانید برای هر سرفصل دلخواه هزینه ها و یا درآمدهای خود را ثبت کنید. نرم افزار بطور خودکار سند مناسب را تولید و ثبت خواهد کرد. که در بخش گزارشات می توانید گزارشگیری کنید.

    نرم افزار فروش اقساطی هاویژن انواع گزارشات را برای بررسی و تحلیل هزینه ها و درآمدها فراهم می کند. در گزارشات امکان چاپ و ارسال به اکسل قرار داده شده است:

  • گزارش ریز درآمدها با فیلتر تاریخ و سرفصل و محدوده مبلغ
  • گزارش جمع و تعداد درآمدها به ازای روز / ماه / سال با انواع فیلتر
  • گزارش درآمدها به تفکیک سرفصل های درآمدی با انواع فیلتر
  • گزارش درآمدها بر اساس گروه سرفصل های درآمدی
  • گزارش نموداری درآمدها بر حسب سرفصل
  • گزارش نموداری درآمد بر حسب تاریخ
  • گزارش ریز هزینه ها با فیلتر تاریخ و سرفصل و محدوده مبلغ
  • گزارش جمع و تعداد هزینه ها به ازای روز / ماه / سال با انواع فیلتر
  • گزارش هزینه ها به تفکیک سرفصل های درآمدی با انواع فیلتر
  • گزارش هزینه ها بر اساس گروه سرفصل های هزینه ای
  • گزارش نموداری هزینه ها بر حسب سرفصل
  • گزارش نموداری هزینه بر حسب تاریخ
 
کاربران و پشتیبانگیری
  • تعریف نامحدود کاربران نرم افزار
  • تعیین مجوزهای مختلف برای هر کاربر برای استفاده از بخش های مختلف نرم افزار
  • پشتیبانگیری از اطلاعات نرم افزار بصورت خودکار و دستی

    نرم افزار فروش اقساطی هاویژن امکان تعریف هر تعداد کاربر برای نرم افزار در اختیار شما قرار می دهد می توانید برای هر کاربر مجوزهای مختلف را صادر کنید و دسترسی های وی را به بخش های مختلف نرم افزار کنترل کنید.

    نرم افزار فروش اقساطی هاویژن بطور خودکار از اطلاعات نرم افزار در هنگام خروچ پشتیبان می گیرد اما شما می توانید با فشار یک دکمه از اطلاعات نرم افزار پشتیبان بگیرید و در محل مورد نظر در حافظه یا فلش ذخیره کنید. صفحه ای نیز برای مدیریت پشتیبان ها در اختیار شما قرار دارد.

 

مدیریت چک ها با امکان چاپ چک

  • راس گیری پیشرفته چک
  • مشاهده و جستجوی تمامی چک های صادره و دریافتی
  • امکان مشاهده چک های دریافتی و پرداختی بصورت جداگانه
  • امکان فیلتر و نمایش چک های محدوده تاریخ دلخواه و وضعیت هر چک
  • امکان آسان ثبت وصول چک و صدور خودکار سند حسابداری
  • ثبت حالات مختلف چک (وصول/برگشت خورده/خوابانده شده و ...)
  • امکان چاپ سریع و آسان چک برای انواع فرمت های چک بانک های مختلف

    در نرم افزار فروش اقساطی هاویژن ، صفحه مدیریت چک طراحی شده است که در آن می توانید تمامی چک ها را مشاهده و جستجو کنید انواع ابزارهای فیلتر و جستجو قرار داده شده است تا بتوانید چک های مورد نظر را به سرعت بیابید. می توانید با فشار یک دکمه چک ها را بصورت تکی و یا دسته جمعی وصول کنید و یا برگشت بزنید.

همچنین نرم افزار فروش اقساطی هاویژن امکان راس گیری چک ها را نیز فراهم کرده است .راس گيري چك ، روش محاسبه سررسيد واقعي تعدادي چك با مبالغ مختلف و در تاريخهاي مختلف مي باشد.

    نرم افزار  فروش اقساطی هاویژن همچنین امکان بسیار پیشرفته ای برای چاپ چک ها فراهم می کند که در آن فرمت انواع چک ها برای بانک ها مختلف قرار داده شده است که به راحتی می توانید چک را با فرمت و حالت دلخواه چاپ کنید. این بخش امکان جابجایی و تغییر متون چاپی را به راحتی با ماوس فراهم می کند تا بتوانید به دقت و زیبایی چک های خود را چاپ کنید.

 

عملیات های مالی مختلف

  • دریافت/پرداخت به/از طرف حساب
  • ثبت انواع درآمدها و هزینه ها و تعریف سرفصل های مختلف
  • ثبت حواله طرف حساب
  • ثبت کارمزد بانکی
  • ثبت انتقال پول بین حساب های بانکی و صندوق
  • بدهکار و بستانکار کردن مشتریان

    نرم افزار فروش اقساطی هاویژن امکان ثبت انواع مختلف عملیات های مالی را فراهم می کند. نرم افزار برای هر عملیات بطور خودکار سند لازم را تولید و ثبت می کند. امکان ثبت دریافت ها و پرداخت ها بصورت نقدی / حواله بانکی (کارتخوان) و چک وجود دارد.

   در بخش عملیات مالی هچمنین می توانید عملیات های دیگر مانند ثبت حواله برای یک طرف حساب ، ثبت کارمزد بانکی و ثبت نقل و انتقال پولی و دریافت و پرداخت ها را انجام دهید. انواع انتقال پول مانند انتقال از صندوق به حساب بانکی و یا برعکس و یا انتقال از یک حساب بانکی به حساب دیگر را ثبت کنید که اسناد آنها بطور خودکار تولید و ثبت می شود که در قسمت گزارشات قابل گزارشگیری است.

 

ارسال پیامک پیشرفته

  • ارسال پیامک از طریق پنل
  • ارسال پیامک های خودکار در هنگام ثبت مشتری جدید / ثبت یک فروش اقساطی / ثبت قسط / اقساط عقب افتاده و غیره
  • ارسال آسان پیامک به مشتریان در گزارشات 

    نرم افزار فروش اقساطی هاویژن امکان ارسال پیامک را فراهم می کند. می توانید تنظیم کنید تا پیامک های خودکار نیز ارسال شود مثلا وقتی یک قسط برای یک مشتری ثبت می کنید برای وی پیامک با متن دلخواه شما ارسال شود و شماره قسط و مبلغ پرداختی و نام مشتری و مانده وی ، دیرکرد و غیره نیز در آن قرار گیرد. 

   همچنین در گزارشات (مثلا گزارش اقساط عقب افتاده) می توانید با فشار یک دکمه به تمامی افرادی که در نتیجه گزارش قرا دارند پیامک ارسال شود.

 

راهنمای جامع و آنلاین

  • راهنمای ویدئویی و تصویری کامل تمامی قسمت های نرم افزار فروش اقساطی هاویژن
  • راهنمای ویدئویی تمامی بخش ها و عملیات های نرم افزار بهمراه نرم افزار ارائه می شود.

در کنار نرم افزار فروش اقساطی هاویژن، یک راهنمای ویدئویی و تصویری از تمامی قسمت های  نرم افزار فروش اقساطی هاویژن  قرار داده شده است. در هر صفحه از نرم افزار که بر روی علامت سوال در بالای صفحه کلیک کنید ویدئو آموزش آن صفحه و همچنین راهنماس تصویری صفحه بر روی وب سایت باز می شود.

 
 

درباره ما

گروه نرم افزاری هاویژن 

گروه نرم افزاری هاویژن در سال 1384 تاسیس و  با به کارگیری جمعی از مهندسین خبره کامپیوتر و فناوری اطلاعات و با هدف بهبود کسب و کار در صنایع مختلف کشور اقدام به شناسایی و تامین نیازهای صنایع و اصناف مختلف در زمینه بهبود کارایی و سیستماتیک کردن فعالیت ها ، مدیریت و سازماندهی اطلاعات تلاش می نماید تا با تولید بسته های نرم افزاری در این زمینه، بهره برداری از فناوری اطلاعات را با مسیر تامین اهداف مدیران ارشد شرکت ها و صنایع مختلف همسو گرداند.

تماس با ما

دفتر مرکزی : تبریز / خیابان طالقانی شمالی / روبروی مصلی / ساختمان نورافزار /طبقه 3 / واحد 5

تلفن فروش : 04135553651

پشتیبانی : از طریق ارسال تیکت و تلگرام و تلفن : 04135534484

پشتیبانی از طریق تلگرام :   karshaadmin@

کانال تلگرام : Havixen@