دانلود رایگان

دانلود رایگان دمو نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه هاویژن

با استفاده نرم افزار  بیمه هاویژن و بدون داشتن هیچ تخصصی به راحتی می توانید تمامی امورات مربوط به مدیریت نمایندگی و کارگزاران بیمه خود را مدیریت کنید.  مشاهده مطالب و فیلم های آموزشی و تصاویر نرم افزار 

دانلود رایگان

  نرم افزار نمایندگی بیمه هاویژن به منظور مدیریت  نمایندگی بیمه ، کارگزاران و شرکتهای خدمات بیمه ای طراحی شده  و تمام نیازهای شما را جهت محاسبه سود و زیان نمایندگی بیمه، محاسبه کارمزد بازاریاب های بیمه، تشخیص خودکار اتمام اعتبار بیمه نامه و آلارم اتمام، صدور بیمه نامه بصورت اقساطی و محاسبه خودکار اقساط،  امکان ثبت درآمدها و هزینه های دفتر و شامل زیر سیستمهای حسابداری/مالی ، سیستم هوشمند ارسال پیام کوتاه و... را در قالب یک نرم افزار جامع با سهولت هر چه تمام تر میسر می سازد.

 

امکانات نرم افزار نمایندگی بیمه

تعاریف اولیه نمایندگی بیمه

 • تعریف تعداد نامحدود شرکت های بیمه ای
 • تعریف انواع گروه های بیمه ای مانند مسکن ، خودر و ...
 • تعریف انواع رشته های بیمه مانند بیمه بدنه ، شخص ثالث آتش سوزی و سرقت  و ...
 • ثبت سندهای الحاقیه (متمم) و فسخ بیمه نامه با در نظر گرفتن پورسانت بازاریاب 
 • امکان تعریف درصد نمایندگی بیمه از هر رشته بیمه ای
 • محاسبه خودکار کارمزد دفتر نمایندگی/کارگزاری
 • تعریف بازار یاب ها 
 • تعریف بازاریاب و یا کارگزار
 • امکان تعریف درصد هر بازاریاب از هر رشته بیمه ای
 • محاسبه خودکار پورسانت بازاریاب 
 • تعریف مشتریان و امکان گروه بندی و ذخیره اطلاعات مختلف مشتریان (بیمه گذاران) 
 • امکان انتقال اطلاعات بیمه نامه ها از نرم افزار های شرکت های بیمه اعم از فن آوران
 • امکان ثبت بیمه نامه ها بصورت دستی یا با استفاده از اطلاعات نرم افزار های شرکت بیمه
 • ثبت حساب های بانکی به هر تعداد و موجودی اولیه 
 • ثبت و مدیریت هر تعداد صندوق (حسابداری خودکار جداگانه هر صندوق)

 

 پرداخت بیمه نامه از طریق انواع روش های پرداخت

 • ثبت سریع و آسان بیمه نامه
 • امکان ویرایش و حذف بیمه نامه ها
 • ثبت انواع پرداختی بیمه نامه به تعداد نامحدود
 • تشخیص خودکار تسویه بیمه نامه
 • ثبت انواع حواله های انتقال و جابجایی مالی بین مشتریان و حسابهای بانکی و صندوقها 
 • پرداخت نقدی، واریز و یا حواله به حساب بانکی ، پرداخت بصورت چک
 • پرداخت مستقیم به شرکت بیمه
 • پرداخت بصورت اقساطی
 • پرداخت بصورت ترکیبی از روش های ذکر شده
 • ثبت پرداخت های اقساطی با سه فرمول شرکت های خصوصی، دولتی و سود کل و تعیین تعداد اقساط و تعیین دوره های پرداخت
 • امکان چاپ دفترچه اقساط
 • امکان فروش اقساطی بصورت کارمزدی یا سود با شرایط بسیار متنوع برای انواع نیازها
 • هشدار اقساط عقب افتاده
 • صفحه ثبت دریافت اقساط و سیستم ثبت دقیق و آسان با امکان اعمال جریمه دیرکرد
 • صفحه نمایش وضعیت بیمه نامه به همراه تمامی جزئیات یک بیمه نامه وتمامی پرداخت های انجام شده و یا لیست اقساط پرداختی و باقی و وضعیت هر قسط
 • تسویه زودهنگام و محاسبه و کسر خودکار سود اقساط باقی
 • جستجوی سریع بیمه نامه ها با انواع فیلترها
 • هشدار  نزدیک بودن به تاریخ اتمام بیمه نامه ها
 • تمدید خودکار و آسان بیمه نامه ها 
 • ثبت متمم برای بیمه نامه ها به تعداد نامحدود
 • محاسبه خودکار مبلغ حق بیمه براساس مبلغ خالص و جریمه و متمم ها و نمایش در گزارشات و صفحه وضعیت بیمه نامه
 • صدور خودکار اسناد حسابداری 
 • ثبت آسان پرداختی ها به بازاریاب ها و محاسبه خودکار مانده حساب بازاریاب
 • ثبت آسان پرداختی ها به شرکت های بیمه و محاسبه خودکار مانده حساب شرکت های بیمه

 

   به منظور پوشش نیازهای مختلف دفاتر نمایندگی بیمه ، کارگزاران شرکت های بیمه با شرایط مختلف، سیستمی منطعف طراحی شده است که بتوانید صدور بیمه نامه ها با انواع شرایط پرداخت نقدی و حواله ای و چکی و اقساطی با/ بدون سود / کارمزد تعریف کنید. همچنین امکان تعریف جریمه در بیمه نامه وجود دارد . نرم افزار امکان ثبت متمم و همچنین تمدید خودکار بیمه نامه را فراهم می کند.

در فروش های اقساطی نرم افزار بیمه بطور خودکار دفترچه اقساط چاپ می کند و امکان ثبت آسان اقساط را فراهم می کند. جریمه دیرکرد اقساط  بطور خودکار محاسبه می شود که بطور دستی نیز قابل تغییر است. امکان گروه بندی قراردادها و تعیین دوره پرداخت اقساط ،  تعیین تاریخ شروع اقساط ، تعداد اقساط ، ثبت ضامن ها و اسناد آنها تا سه ضامن ، پیش پرداخت و دریافت چک و غیره وجود دارد. قابلیت های دیگر نرم افزار بیمه در بخش اقساطی شامل تسویه زود هنگام و هشدار اقساط عقب افتاده و امکان ارسال پیامک و غیره می باشد.

   

   با انتخاب یک بیمه نامه و انتخاب وضعیت می توانید صفحه ویژه آن را باز کرده و تمامی اطلاعات آن را بهمراه تمای جزئیات پرداخت و اطلاعات بیمه نامه را مشاهده و مدیریت کنید.

    نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه  امکان جستجوی سریع و دقیق بیمه نامه هارا با انواع فیلترها فراهم می کند. می توانید تمامی بیمه نامه های مربوط به یک شخص را ببینید و یا بیمه نامه های مربوط به یک محدوده تاریخ دلخواه را بررسی کنید. همچنین امکان نمایش بیمه نامه های گروه دلخواه و یا رشته بیمه ای دلخواه وجود دارد.

 

انواع گزارشات

 • گزارشات مختلف بیمه نامه و سررسید بیمه نامه ها 
 • گزارشات مختلف پرداخت های اقساطی بیمه نامه ها و گزارش اقساط پرداختی ،گزارش  اقساط عقب افتاده ، گزارش جریمه های دیرکرد اقساط
 • گزارش بیمه نامه های سررسید شده
 • گزارش تمامی پرداخت ها و تسویه های بیمه نامه ها( نمایش جزئیات پرداخت های بیمه نامه ها براساس بیمه نامه دلخواه و رشته بیمه خاص و یا مشتری خاص و یا محدوده تاریخ خاص)
 • گزارش سود نمایندگی بیمه از بیمه نامه ها با انواع فیلترها
 • گزارش سود نمایندگی از رشته بیمه دلخواه
 • گزارش سهم بازاریاب ها از بیمه نامه ها و نمایش مانده حساب بازاریاب ( امکان گزارش گیری فقط برای یک بازاریاب دلخواه در محدوده تاریخ دلخواه و / یا رشته بیمه خاص)
 • گزارش دوره ای بیمه نامه ها ( جمع مبلغ بیمه نامه ها و جریمه و جمع سهم بازاریاب و جمع سهم نمایندگی بصورت روزانه، ماهانه و سالانه و مقایسه با یکدیگر با انواع فیلتر ها)
 • گزارش سهم شرکت بیمه از بیمه نامه ها  و نمایش مانده حساب شرکت( امکان گزارش گیری فقط برای یک شرکت بیمه دلخواه در محدوده تاریخ دلخواه و / یا رشته بیمه خاص)
 • گزارشات مختلف دریافت ها و پرداخت ها / بدهکاران و بستانکاران
 • گزارشات مختلف تراکنش های صندوق ها به تفکیک صندوق
 • گزارشات مختلف تراکنش های بانک ا به تفکیک حساب های بانکی
 • گزارشات مختلف و کاملا جامع حسابداری (ترازنامه، اسناد معین صندوق ، بانک و مشتریان ، صورت وضعیت دفتری و غیره)
     یکی از توانمندی های بالای نرم افزار نمایندگی بیمه  هاویژن در گزارشات بسیار متنوع و دقیق آن است. تقریبا هر نوع گزارش ممکن و مورد نیاز در نرم افزار تعبیه شده است و برای هر نوع گزارش انواع مختلفی از فیلتر های مورد نیاز قرار داده شده است. امکان فیلتر تاریخ و یا بر اساس نوع و یا مشتری خاص، قرار بیمه نامه داد خاص، محدوده مبلغ خاص و غیره وجود دارد. سرعت گزارشگیری بسیار بالا است. در تمامی گزارشات امکان چاپ ، ارسال به اکسل و ارسال پیامک وجود دارد.  با توجه به نیازهای مختلف نمایندگی بیمه، گزارشات مختلفی قرار داده شده است تا تمامی زوایای کار را پوشش دهد.
 
سایر امکانات و قابلیت ها همراه با نرم افزار نماندگی بیمه
 

گزارشات حسابداری
 • گزارش اسناد حسابداری بصورت مرکب با امکان ویرایش و حذف اسناد
 • گزارش روزنامه
 • گزارش ترازنامه
 • گزارش صورت وضعیت دفتری
 • گزارش معین صندوق ها
 • گزارش معین مشتریان
 • گزارش گردش بانکی
 • گزارش تراز آزمایشی
 • گزارش حواله ها
 • گزارش چک ها
 • گزارش دریافت ها و پرداخت ها
 
 
 
هزینه ها و درآمدها
 • تعریف انواع سرفصل های هزینه و درآمد
 • ثبت درآمدها و هزینه ها با انواع شرایط پرداخت (صندوق ها/حواله بانکی/کارتخوان/چک)
 • گزارشات ریز درآمدها و هزینه ها با انواع فیلتر تاریخ و طرف حساب و غیره
 • گزارشات درآمدها و هزینه ها به تفکیک سرفصل ها
 • گزارشات درآمدها و هزینه ها به تفکیک روز ، ماه و سال
 • جستجوی سریع هزینه ها و درآمدها با انواع فیلتر

    نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه  هاویژن امکان ثبت انواع هزینه ها و درآمدها با انواع سرفصل های حسابداری را فراهم می کند. نرم افزار برای هر مورد بطور خودکار سند لازم را تولید و ثبت می‌کند. بخشی برای تعریف سرفصل های هزینه ها و درآمدها طراحی شده است که می توانید انواع سرفصل های مورد نیاز خود را در آن تعریف کنید. سپس به راحتی می توانید برای هر سرفصل دلخواه هزینه ها و یا درآمدای خود را ثبت کنید. نرم افزار بطور خودکار سند مناسب را تولید و ثبت خواهد کرد. که در بخش گزارشات می توانید گزارشگیری کنید.

    نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه  هاویژن انواع گزارشات را برای بررسی و تحلیل هزینه ها و درآمدها فراهم می کند. در گزارشات امکان چاپ و ارسال به اکسل قرار داده شده است:

 • گزارش ریز درآمدها با فیلتر تاریخ و سرفصل و محدوده مبلغ
 • گزارش جمع و تعداد درآمدها به ازای روز / ماه / سال با انواع فیلتر
 • گزارش درآمدها به تفکیک سرفصل های درآمدی با انواع فیلتر
 • گزارش نموداری مبلغ و تعداد درآمد بر حسب تاریخ
 • گزارش ریز هزینه ها با فیلتر تاریخ و سرفصل و محدوده مبلغ
 • گزارش جمع و تعداد هزینه ها به ازای روز / ماه / سال با انواع فیلتر
 • گزارش هزینه ها به تفکیک سرفصل های درآمدی با انواع فیلتر
 • گزارش نموداری مبلغ و تعداد هزینه بر حسب تاریخ
 
کاربران و پشتیبانگیری
 • تعریف نامحدود کاربران نرم افزار
 • تعیین مجوزهای مختلف برای هر کاربر برای استفاده از بخش های مختلف نرم افزار
 • پشتیبانگیری از اطلاعات نرم افزار بصورت خودکار و دستی

    نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه  هاویژن امکان تعریف هر تعداد کاربر برای نرم افزار در اختیار شما قرار می دهد می توانید برای هر کاربر مجوزهای مختلف را صادر کنید و دسترسی های وی را به بخش های مختلف نرم افزار کنترل کنید..

    نرم افزار نمایندگی بیمه هاویژن بطور خودکار از اطلاعات نرم افزار در هنگام خروچ پشتیبان می گیرد اما شما می توانید با فشار یک دکمه از اطلاعات نرم افزار پشتیبان بگیرید و در محل مورد نظر در حافظه یا فلش ذخیره کنید. صفحه ای نیز برای مدیریت پشتیبان ها در اختیار شما قرار دارد.

 

مدیریت چک ها با امکان چاپ چک

 • راس گیری پشرفته چک ها
 • مشاهده و جستجوی تمامی چک های صادره و دریافتی
 • امکان مشاهده چک های دریافتی و پرداختی بصورت جداگانه
 • امکان فیلتر و نمایش چک های محدوده تاریخ دلخواه و وضعیت هر چک
 • امکان آسان ثبت وصول چک و صدور خودکار سند حسابداری
 • ثبت حالات مختلف چک (وصول/برگشت خورده/خوابانده شده و ...)
 • امکان چاپ سریع و آسان چک برای انواع فرمت های چک بانک های مختلف

    در نرم افزار نمایندگی بیمه  هاویژن ، صفحه مدیریت چک طراحی شده است که در آن می توانید تمامی چک ها را مشاهده و جستجو کنید انواع ابزارهای فیلتر و جستجو قرار داده شده است تا بتوانید چک های مورد نظر را به سرعت بیابید. می توانید با فشار یک دکمه چک ها را بصورت تکی و یا دسته جمعی وصول کنید و یا برگشت بزنید

    نرم افزار نمایندگی بیمه  هاویژن همچنین امکان بسیار پیشرفته ای برای چاپ چک ها فراهم می کند که در آن فرمت انواع چک ها برای بیش از 20 بانک مختلف قرار داده شده است که به راحتی می توانید چک را با فرمت و حالت دلخواه چاپ کنید. این بخش امکان جابجایی و تغییر متون چاپی را به راحتی با ماوس فراهم می کند تا بتوانید به دقت و زیبایی چک های خود را چاپ کنید.

 

عملیات های مالی مختلف

 • دریافت/پرداخت به/از طرف حساب
 • ثبت انواع درآمدها و هزینه ها و تعریف سرفصل های مختلف
 • ثبت حواله طرف حساب
 • ثبت کارمزد بانکی
 • ثبت انتقال پول بین حساب های بانکی و صندوق
 • بدهکار و بستانکار کردن مشتریان

    نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه هاویژن امکان ثبت انواع مختلف عملیات های مالی را فراهم می کند. نرم افزار برای هر عملیات بطور خودکار سند لازم را تولید و ثبت می کند. امکان ثبت دریافت ها و پرداخت ها بصورت نقدی / حواله بانکی (کارتخوان) و چک وجود دارد.

   بخشی برای تعریف سرفصل های هزینه ها و درآمدها طراحی شده است که می توانید انواع سرفصل های مورد نیاز خود را در آن تعریف کنید. سپس در قسمت عملیات مالی نسبت به ثبت هزینه و یا درآمد برای هر سرفصل دلخواه اقدام کنید. نرم افزار بطور خودکار سند مناسب را تولید و ثبت خواهد کرد. که در بخش گزارشات می توانید گزارشگیری کنید.

   در بخش عملیات مالی هچمنین می توانید عملیات های دیگر مانند ثبت حواله برای یک طرف حساب ، ثبت کارمزد بانکی و ثبت نقل و انتقال پولی را انجام دهید. انواع انتقال پول مانند انتقال از صندوق به حساب بانکی و یا برعکس و یا انتقال از یک حساب بانکی به حساب دیگر را ثبت کنید که اسناد آنها بطور خودکار تولید و ثبت می شود که در قسمت گزارشات قابل گزارشگیری است.

 

ارسال پیامک پیشرفته

 • ارسال پیامک به مشتریان برای انواع مناسبت ها
 • ارسال پیامک قبل از سررسید تاریخ اتمام بیمه نامه جهت تمدید قرارداد
 • ارسال پیامک به  صورت خودکار به افرادی که اقساط عقب افتاده ای دارند
 • ارسال پیامک هم از طریق مودم GSM و هم از طریق پنل
 • ثارسال پیامک های خودکار در هنگام ثبت مشتری جدید / ثبت یک فروش اقساطی / ثبت قسط / اقساط عقب افتاده و غیره
 • ارسال آسان پیامک به نتیجه گزارشات 

    نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه  هاویژن امکان ارسال پیامک هم از طریق مودم های GSM و هم از طریق پنل را فراهم می کند. می توانید تنظیم کنید تا پیامک های خودکار نیز ارسال شود مثلا وقتی یک قسط برای یک مشتری ثبت می کنید برای وی پیامک با متن دلخواه شما ارسال شود و شماره قسط و مبلغ پرداختی و نام مشتری و مانده وی نیز در آن قرار گیرد. 

   همچنین در گزارشات (مثلا گزارش اقساط عقب افتاده) می توانید با فشار یک دکمه به تمامی افرادی که در نتیجه گزارش قرا دارند پیامک ارسال شود.

 

راهنمای جامع و آنلاین

 • راهنمای ویدئویی و تصویری کامل تمامی قسمت های نرم افزار فروش اقساطی هاویژن
 • راهنمای ویدئویی تمامی بخش ها و عملیات های نرم افزار بهمراه نرم افزار ارائه می شود.
 • راهنمای پرسش و پاسخ - پاسخ گام به گام انواع مختلف سوالات ممکن

در کنار نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه  هاویژن، یک راهنمای ویدئویی نیز قرار داده شده است که در آن راهنمای تصویری جامع و کاملی از تمامی قسمت های نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه  قرار داده شده است. همچنین در وب سایت تمامی قسمت های نرم افزار شارژ ساختمان تجریش بصورت کاملا طبقه بندی شده و تصویری توضیح داده شده است که همیشه آپدیت می شود. همچنین تعداد زیادی از پرسش ها و پاسخ ها در وب سایت قرار داده شده است.

 
 

درباره ما

گروه نرم افزاری هاویژن 

گروه نرم افزاری هاویژن در سال 1384 تاسیس و  با به کارگیری جمعی از مهندسین خبره کامپیوتر و فناوری اطلاعات و با هدف بهبود کسب و کار در صنایع مختلف کشور اقدام به شناسایی و تامین نیازهای صنایع و اصناف مختلف در زمینه بهبود کارایی و سیستماتیک کردن فعالیت ها ، مدیریت و سازماندهی اطلاعات تلاش می نماید تا با تولید بسته های نرم افزاری در این زمینه، بهره برداری از فناوری اطلاعات را با مسیر تامین اهداف مدیران ارشد شرکت ها و صنایع مختلف همسو گرداند.

تماس با ما

دفتر مرکزی : تبریز / خیابان طالقانی شمالی / روبروی مصلی / ساختمان نورافزار /طبقه 3 / واحد 5

تلفن فروش : 04135553651

پشتیبانی : از طریق ارسال تیکت و تلگرام و تلفن : 04135534484

پشتیبانی از طریق تلگرام :   karshaadmin@

کانال تلگرام : Havixen@